Velkommen

NOK ER NOK

10.11.17 - Skrevet av: Steinar Nesse
Transocean presser prisene på Norsk Sokkel og lar arbeiderene betale.

Vi har fått kraftige reaksjoner på måten våres folk i Transocean nå blir behandlet på med tanke på den  maten og servicen som blir levert på Transocean sine rigger.

 

Folk opplever nå et så kraftig kutt i mattilbudet at det går på trivselen løs og sammtidig ser vi på at Sodexo sine ansatte er så presset på bemanningen at det går på helsa løs.

 

Jeg har et krav fra havet om at noe må gjøres og SAFE klubben er begynt å se på forskjellige måter å gjøre det på.

 

Husk at dette ikke må gå utover Sodexo sine ansatte som har like lite å sei som resten av dere i havet når slike ting kommer trykket på som et krav og ferdige skrevene kontrakter uten å involvere verken vernetjenesten eller fagforeninger.

 

Mer info kommer på Mail

 

Mvh

Steinar Leder SAFE Transocean

Tlf 90621226