Velkommen

Status uke 11

16.03.17 - Skrevet av: Steinar Nesse
Protokoll underskrevet for Spitsbergen tilbake på Norsk sokkel for Repsol. Store problemer med timeregistrering reisebyrå og lønn.

Spitsbergen : Vi har nå en protokoll for Spitsbergen sitt opphold i Norge for Repsol.

Mannskapet blir gående en 2-2 rotasjon og avlønning blir etter 2/6 regelen med forankring i  tariffen  5.3  Godgjørelse i forbindelse med for meget tid om bord.

Dette har vært svært krevende forhandlinger som har vart i ca 6 uker men det ble en god protokoll som vi har dekning for i tariffen.

Protokollen vill bli sendt ut til styret og alle tillitsvalgte.

Vi sliter også med timregistrering og lønn og her trenger jeg lønnsedler og timelister for å følge opp dette og her må alle ansatte følge med selv at de får det som de har krav på.

 

 

Vi jobber også med reiseselskapet våres og her også trenger vi hjelp til å dokumentere feil og vannskelig saksbehandling.

 

Mvh

Steinar  Leder SAFE Transocean

Tlf 90621226