Velkommen

Klubbstyret 2018

08.05.18 - Skrevet av: Ann Therece Jørgensen

 

Leder:         Steinar Nesse.                E-post: steinar.nesse@deepwater.com.     Tlf: 906 21 226    

                     

              

1. Nestleder :    William Oen                                           901 350 78

                             

2. Nestleder:    Geir Thingvald                                        473 91 705

              

Sekretær:         Kenneth Skimmeland                             915 64 386

   

Styremedlemmer:

                                       

                     Ann Therece Jørgensen

                     Levy Oen                              HTV Arctic

                    Rita Bakkejord                      (Kasserer)

                    Geir A Haugland                    (Vara)

                    Håkon Broadhurst                 HTV Spitsbergen