Velkommen

Forsiden

18.03.10 - Skrevet av:
Tillitsvalgtkonferansen 2013

Årets tillitsvalgtkonferanse er lagt til Krakow i perioden 18-21.september.

Ankomstdagen er satt av til møte for styremedlemmene.

Påmelding kan gjøres til Inger Lise Nymoen på mail: nymo1@online.no eller inger.nymoen@deepwater.com

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindende etter 25.august. Etter denne fristen godtas kun uforutsette forhold som dekkes av reiseforsikringen

til den enkelte. Uteblir man av andre grunner, vil reiseutgiftene bli fakturert.

Det er en forutsetning for å melde seg på konferansen, at man innehar vervet som tillitsvalgt på de enkelte crewene.

Vi skal bo på hotel Andels ****, som ligger meget sentralt i Krakow.

Vi flyr med Norwegian fra Oslo 18.september kl. 09:30 med ankomst Krakow 11:35.

 Retur er 21.september kl. 1715 med ankomst Oslo 19:20

Transport til/fra Gardermoen bookes gjennom HRG, og skal belastes Transocean og merkes SAFE Tillitsvalgtkonferanse

De som må be seg fri for å delta, må melde fra om dette ved påmelding

SAFE-klubben i Odfjell har uttrykt ønske om å arrangere sin tillitsvalgtkonferanse samme sted og tid som oss. Og da satser vi på å få til en felles del

i løpet av konferansen

Nærmere agenda kommer når denne er klar.