Velkommen

Klubben vår

16.02.04 - Skrevet av: Ann Therece Jørgensen

                                                    


SAFE klubben Transocean er en fagforeningsklubb som organiserer medlemmer som er ansatt på borerigger eiet av Transocean Inc.

Vi er organisert i SAFE. (Sammenslutningen Av Fagorganiserte i Energisektoren).

Vår paraplyorganisasjon er YS - "Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund". http://www.ys.no

Firmanavn SAFE Klubben Transocean
E-post steinar.nesse@deepwater.com
Postadresse Postboks 8200
Postnr./ sted 4033 STAVANGER
Besøksadresse Maskinveien 26
Postnr./sted 4033 STAVANGER
Telefon

51 50 45 03     Mob. 906 21 226

Web adresse http://transocean.safe.no
Facebook side https://www.facebook.com/groups/415816175160692/