Velkommen

AMU

09.10.04 - Skrevet av:

Link til Amu referater på rigcentral: http://www.rigcentral.com/nry/Pages/Assets/FS-AMU.aspx

 

Fra arbeidstakersiden:

Kåre Edvardsdal.  SAFE/KHVO

Arne Tellefsen      SAFE

Rune Jøreng         SAFE

John Sandvik        DSO