Velkommen

S-AMU 2014-2016

31.03.16 - Skrevet av:

                                              S-AMU 2016

 

Arne O Tellefsen                                

Kåre Edvardsdal                                 John Håkon Larsen (Vara)

                                  Rune Jøreng                                         Steinar Nesse (Vara)

                                  John Sandvik  (Dso)                                         Jøran Mannes (Dso) (Vara)

                                   

 

Link til S-AMU referat på rigcentral: http://www.rigcentral.com/nry/Pages/SteeringCom.aspx